Stragal realiza entre outras, as seguintes accións relacionadas co medio ambiente:

  • Restauración paisaxística.
  • Recuperación e limpeza de cauces.
  • Creación, acondicionamento e mellora de espacios recreativos.
  • Restauración e mellora de espacios naturais e paisaxísticos.
  • Creación e mellora de sendas.
  • Etc…