Stragal leva a cabo plantacións de todo tipo, tratando de triturar os restos da corta ou vexetación existentes no terreno, apoiándose no asesoramento do seu equipo técnico para a obtención dos mellores resultados.

 • Plantación con frondosas.
 • Plantación con coníferas.
 • Axudas á rexeneración.
 • Desbroce e preparación do terreo.
 • Creación de pastizais.
 • Etc…

TRATAMENTOS SILVÍCOLAS:

 • Eliminación de restos.
 • Selección de brotes.
 • Podas de producción.
 • Clareos.
 • Desbroces de eliminación de competencia.
 • Etc…

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS:

 • Apertura e mellora de cortalumes.
 • Depósitos, puntos de auga e infraestructuras para extinción de incendios.
 • Peches perimetrais.
 • Desbroce e xestión de biomasa.
 • Etc…

XESTIÓN INTEGRAL:

 • Tala, saca e apilado.
 • Clasificación da madeira.
 • Inventario e cubicación da madeira.